Her kan du læse om medlemskab, priser og principper

Type
Kr. inkl. moms
Kontingent - Grundpakke pr. måned.
325,14
Kontingent - Mellempakke pr. måned.
580,10
Kontingent - Fuldpakke pr. måned.
719,91

Kontingent - Internet uden TV pakke pr. måned. Dertil kommer betaling til YouSee for selve Internet opkoblingen, prisen afhænger af den valgte hastighed.

85,00


Pakkeskift + (tilkobling, "forudsætter eksisterende kabel installation i boligen")
400

Betalingsgebyr PBS
10
Betalingsgebyr Giro
40

Medlemskab af HOAF

For at blive medlem af Holme Olstrup Antenneforening er der kun ganske få betingelser, der skal være opfyldt:
Du skal være bosiddende i foreningens dækningsområde
Installationsadressen må ikke være i restance til foreningen
Du må ikke have personlig gæld til foreningen

Hvis du opfylder disse enkle krav, er det blot at sende os en e-mail eller kontakte et bestyrelsesmedlem.
Du kan måske have glæde af at læse foreningens vedtægter, inden du melder dig ind !

Ved IND- og UDMELDELSE af HOAF

Kontakt venligst kasserer Lis Jensen, Liljevej 9, telefon 5556 2733 (efter kl. 19.00)

Uddrag af foreningens vedtægter §3:
Et medlem kan skriftligt udmelde sig af foreningen, men skal forinden betale sin eventuelle solidariske gæld til foreningen.

Udmeldelse skal ske inden den 1/11 (med virkning fra den 1/1), inden den 1/3 (med virkning fra 1/5), eller inden den 1/7 (med virkning fra 1/9). I forbindelse med udmelding opkræves det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr til Dansk Kabel TV. Hvilket pt. er 400 kr.

I forbindelse med fraflytning, overdragelse, udmeldelse eller ekskludering af foreningen kan medlemmerne ikke kræve en andel af foreningens formue eller betalt kontingent udbetalt.

Ved Udmeldelse: Husk, at hvis Du/I har Internet og IP telefoni, så skal det opsiges separat hos YouSee

Pakkeskifte

Skift imellem ’Pakker’ kan ske tre gange årligt og skal meddeles kassereren senest den 1/11 (med virkning fra den 1/1), inden den 1/3 (med virkning fra 1/5), eller inden den 1/7 (med virkning fra 1/9).

Der faktureres et pakkeskifte (se under pris), som dækker filter og tekniker tid til Dansk Kabel TV.Holme-Olstrup Bredbånd & Antenneforening

Hyacintvej 8
4684 Holmegaard
Telefon 25 62 39 28
xx


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00