Holme Olstrup Antenneforening                                                          

  HOAF

   Vi ses her på.... 
 
www.hoaf.net
 

   

 

      Etableret i 1978

StartsideInd- og udmeldelse af foreningen

For at blive medlem af Holme Olstrup Antenneforening er der kun ganske få betingelser, der skal være opfyldt:
 
  •  Du skal være bosiddende i foreningens dækningsområde

  •  Installationsadressen må ikke være i restance til foreningen

  •  Du må ikke have personlig gæld til foreningen

          Hvis du opfylder disse enkle krav, er det blot at sende os en e-mail eller kontakte et bestyrelsesmedlem.

        Du kan måske have glæde af at læse foreningens vedtægter, inden du melder dig ind !

 

        Ved   IND- og UDMELDELSE af HOAF 

         
Kontakt venligst:

           
Kasserer Lis Jensen, Liljevej 9, telefon 5556 2733 (efter kl.19
00)

         
Uddrag af foreningens vedtægter §3:

         
¦  Et medlem kan skriftligt udmelde sig af foreningen, men skal forinden betale sin eventuelle
                solidariske gæld til foreningen.


         
¦  Udmeldelse skal ske inden den 1/11 (med virkning fra den 1/1), inden den 1/3 (med virkning fra 1/5), eller inden den 1/7 (med virkning fra 1/9). I forbindelse med udmelding opkræves det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr til Dansk Kabel TV. Hvilket pt. er 400 Kr.


         
¦  I forbindelse med fraflytning, overdragelse, udmeldelse eller ekskludering af foreningen kan
                medlemmerne ikke kræve en andel af foreningens formue eller betalt kontingent udbetalt.

Ved Udmeldelse: Husk, at hvis Du/I har Internet og IP telefoni, så skal det opsiges separat hos YouSee

 

       ® Copyright HOAF            Antenneforeningen, hvor medlemmerne selv bestemmer!