Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gislinge Antenneforening.

Denne afholdes
Holme-Olstrup Forsamlingshus, Tirsdag d. 20/3 2018 kl. 19,30

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne. *
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg: xx
xx
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

* Forslag til behandling under indkomne forslag skal, med forslagsstillerens underskrift, være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Holme-Olstrup Bredbånd & Antenneforening

Hyacintvej 8
4684 Holmegaard
Telefon 25 62 39 28
xx


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00