GDPR - EU's persondataforordning (General Data Protection Regulation)


Her kan du læse, hvordan Holme-Olstrup Bredbånd & Antenneforening håndterer GDPR - EU's persondataforordning (General Data Protection Regulation) .


EU's persondataforordning (General Data Protection Regulation) kræver blandt andet at foreninger oplyser deres medlemmer om, hvilke data foreningen registrerer og opbevarer, ligesom der stilles krav om at foreningen sondrer mellem almindelige oplysninger og personfølsomme oplysninger.

Personfølsomme oplysninger er for eksempel personnummer, hemmeligt telefonnummer, bankoplysninger, seksuel orientering, race, religiøs overbevisning, fagforeningsmedlemskab eller unikke identifikationsoplysninger.

Almindelige oplysninger er for eksempel oplysninger som man kan finde i Folkeregisteret eller ved opslag i telefonbøger. Desuden er email-adresser almindelige oplysninger.

Man er som EU-borger berettiget til at få oplyst, hvilke oplysninger en forening gemmer om én, ligesom man kan forlange, at foreningen sletter alle oplysninger, den har registreret om én.

Holme Olstrup Bredbånds & Antenneforening (HOBAF) registrerer kun almindelige personoplysninger om medlemmerne. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og email-adresse. Desuden registrerer vi kontingent betalinger og restancer, samt de aftaler foreningens medlemmer har truffet med foreningen.

Mailkorrespondance mellem medlemmerne og foreningen gemmes så længe indholdet er relevant for de aftaler foreningen træffer med medlemmerne, hvorefter korrespondancen slettes.

Medlemmer kan til enhver tid bede om indsigt i de oplysninger foreningen gemmer om dem, ligesom medlemmerne kan begære oplysningerne slettet. I tilfælde af at de grundlæggende oplysninger (navn, adresse og betalingsoplysninger) begæres slettet, kan medlemskabet dog ikke opretholdes.

Holme-Olstrup Bredbånd & Antenneforening

Hyacintvej 8
4684 Holmegaard
Telefon 25 62 39 28
xx


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00