Manglende TV & Internet

Kære Medlemmer

 

Vores TV og Internet er oppe at kører igen efter ca. 54 timer nedbrud, hvilket har sat vores tålmodigheder som Antenneforening på en meget hård prøve.

 

Hvad var oversagen til nedbruddet.

Vi får vores TV og Internet signaler fra en lysleder som kommer fra Vordingborg via Næstved. I forbindelse med en kontrolleret underskydning af et rør / ledning under en sø / regnvandsopsamling skyder en entreprenør lyslederen som leverer signalerne til os i stykker (underskydningen var til et andet projekt). Dette sker fredag omkring middag. Dansk Kabel TV bliver derefter kontaktet og går i gang med fejlfinding, de bliver hurtig klarover at signalet frem til Holme-Olstrup mangler totalt. Derefter bliver TDC sat på opgaven, da de er ansvarlige for signalføringen fra Næstved til os. De identificerer efter en fejlfindingsperiode, at der er et brud på lyslederen, som forsyner os. De rekvirer gravemaskine for at grave ned til den beskadiget lysleder, men grundet omstændighederne omkring skadestedet og vejret løber hullet meget hurtigt fuldt med vand, der rekvireres dykpumper for at tømme hullet. Da det i løbet af lørdagen viser sig, at det ikke umiddelbart er muligt at tømme hullet og samle lyslederen, tages der en beslutning om at underskyde søen med et nyt rør og trække 250 meter ny lysleder, for derefter at samle lyslederen, som går til Holme-Olstrup igen. I dag søndag omkring kl 17.30 var signallet igen etableret.

 

Kan nogen holdes ansvarlige ?

Hvem er så ansvarlige for nedbruddet ?

Antenneforeningen, Dansk Kabel TV, YouSee, TDC eller entreprenør. Der er her tale om et hændeligt uheld, som desværre fik store konsekvenser for os, som i + 50 timer manglede TV og Internet signaler.

Skød entreprenør lyslederen, som går til os over med vilje – på ingen måde, det var et hændeligt uheld – hans forsikring kommer formentligt til at betale for udbedring af skaden, vi vil ligeledes forsøge at gøre krav, om kompensering for manglende TV og Internet signal i over 2 døgn. (Her taler vi ca. 20 kr. pr døgn for en fuldpakke og 15 kr. pr døgn for internet til en pris på ca. 300 kr. pr. måned)

 

Har vi gjort hvad vi kunne ?

Bestyrelsen har siden freddag middag været i løbende dialog med teknikere og ledelsen i Dansk Kabel TV og via dem også ledelsen i YouSee og TDC, for at få udbedret problemet hurtigst muligt. Vi har også løbende fået prognoser for hvornår fejlen var udbedret, har de holdt ”beklageligt med nej”, det er dog vigtig i den sammenhæng at forstå, at problemet har været af en langt mere kompleks og omfattende karakter end TDC & YouSee normalt ser, derfor har de også haft svært ved at estimerer omfanget, i forhold til den type problemer de normalt ser i forbindelse med overgravninger. TDC & YouSee har arbejdet i døgndrift for at få udbedret problemet, og gjort alt hvad de kunne.

 

Vil det her problem kunne opstå igen, eller med en anden udbyder.

Her er svaret ja – Vi er ikke herrer over om kabler bliver gravet over, ved et uheld. Der er altid en risiko for at antennekabler, telefonkabler og lysledere overgraves i forbindelse med andre projekter, uagtet af hvem udbyderen er. Vi kan dog prise os lykkelige for, at den her type fejl heldigvis hører til sjældenhederne.

 

Selvom vi ved, at jeres tålmodighed, har været sat meget hårdt på prøve, så skal der herfra lyde en stor tak til alle for jeres tålmodighed og forståelse. Jeg og den resterende bestyrelse har været i kontakt med rigtig mange af jer og de tilbagemeldinger vi har fået har været sobre og forstående, dog med en enkel undtagelse, som ikke har formået at holde den sobre linje.

 

En stor Tak til TDC, YouSee og Dansk Kabel TV for det store stykke arbejde de hen over weekenden har lagt i at udbedre problemet.

 

Bestyrelsen takker alle og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Med Venlig Hilsen

John Christiansen

Formand 

Holme-Olstrup Bredbånd & Antenneforening

Hyacintvej 8
4684 Holmegaard
Telefon 25 62 39 28
xx


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00